B1: Kestävä kehitys (yhteenveto)

Tämä moduuli käsittelee kestävää kehitystä ja kysymystä siitä, mitä kestävä kehitys todella tarkoittaa ennen kuin siirrytään käsittelemään varsinaista kestävän kehityksen prosessia ja tunnistamaan talouteen liittyviä haasteita. Kaksi moduulin osista käsittelee tulevaisuus- suuntautuneeseen toimintaan liittyvien ulkoisten ja sisäisten prosessien vuorovaikutusta.

Moduuli sisältää viisi osaa:

Saatavana seuraavilla kielillä:
→ Englanti
→ Saksa
→ Unkari
→ Slovakia
→ Espanja

Materiaalit:

Osa A: Mitä on kestävä kehitys?
B1-A1: Kestävä kehitys (ppp)
B1-A2: Ekologinen jalanjälki
B1-A3: Kestävä kehitys – mitä se on? Yleisön mielipiteitä
B1-A4: Mitä voimme antaa seuraavalle sukupolvelle?
B1-A5: Prosessien linkittyminen – maaginen kolmio

Osa B: Kestävä prosessi
B1-B1: Bumerangi – kestävä oikeudenmukaisuus
B1-B2: Kestävä kulutus ja tuotanto
B1-B3: AGENDA 21- virstanpylväs
B1-B4: Näkökulmia Eurooppaan

Osa C: Kestävä kehitys – haaste liiketoiminnalle
B1-C1: Yritysten sosiaalinen vastuu (CSR)
B1-C2: Luonnonvaratehokkuus
B1-C3: Eurooppalaiset kestävän kehityksen instituutit
B1-C4: Tulevaisuuteen suuntautuva tuotteen elinkaari

Osa D: Tulevaisuussuuntautunut toiminta käsityö- ja pienyrityksissä – sisäiset prosessit
B1-D1: Käsityö- ja pienyrittäjän vaatimukset tulevaisuudessa
B1-D2: Kestävän kehityksen kriteerit käsityövaltaisella alalla
B1-D3: Haasteet kestävän kehityksen mukaiselle toiminnalle
B1-D4: Ammatti tulevaisuudessa – aurinkoenergian tuottaja
B1-D5: Kumppanuuksien opettelu – vastuullinen toiminta paikallisesti

Osa B1-E: Tulevaisuussuuntautunut toiminta käsityö- ja pienyrityksissä – ulkoiset prosessit
B1-E1: Liiketoimintaverkostot – alueellinen kestävä kehitys
B1-E2: Klustereiden hyödyntäminen
B1-E3: Ympäristömerkit