UK
austria
germany
finland
hungary
slovakia
spain

Perusmoduulit

Kahdessa perusmoduulissa esitellään kestävän kehityksen yleisiä näkökulmia sekä mahdollisuuksia kestävän kehityksen mukaiseen yritystoiminnan hallintaan. Moduulit ovat tämän koulutus- ja konsultaatiokokonaisuuden ydinaineisto.

Kumpaakin perusmoduulia B1 ja B2 voidaan käyttää toisistaan riippumattomina aineistoina. Kuitenkin B1 moduulin läpikäyminen on välttämätöntä, jotta B2- moduulin itsearviointityökalua voidaan hyödyntää riittävän tehokkaasti ja kattavasti.

B1-moduuli keskittyy perustietouden antamiseen niistä tekijöistä ja näkökulmista joista kestävän kehityksen hallinta koostuu. Se linkittyy erikoismoduuleihin, joissa kestävän kehityksen hallintaa yritystoiminnassa käydään läpi erilaisten teemakokonaisuuksien kautta.