UK
austria
germany
finland
hungary
slovakia
spain

Johdanto

Tervetuloa "Euro Crafts 21 – kestävä kehitys eurooppalaisessa käsityössä"-projektiin!

Tämä Euro Crafts 21 – kestävän kehityksen koulutus- ja konsultaatiotyökalu on projektin päätuotos sisältäen laajan tietoaineiston ja konkreettiset työskentelymateriaalit kestävän kehityksen hallintaan.

Koulutus- ja konsultaatiokokonaisuus käsittää kahdenlaisia moduuleita:

Kaikki moduulit noudattavat samaa rakennetta. Johdanto-osuudessa esitellään kunkin moduulin sisältökokonaisuus. Moduulit jakaantuvat useampaan osioon, joista jokainen osa sisältää myös opiskeltavaan aiheeseen liittyvät työskentelymateriaalit.

→ Kouluttajille on oma perehdytys- ja koulutusaineisto (Train the Trainer-konsepti), jossa käydään läpi Euro Crafts 21-kokonaisuus ja opastetaan eri aineistojen ja työskentelymateriaalien käyttöön koulutus- ja konsultaatiotilanteissa. Täältä löytyvät myös Euro Crafts 21-→ projektin perustiedot ja projektissa mukana olleiden partneriorganisaatioiden → yhteystiedot. Euro Crafts 21-työkalun aineistot ovat pääosin englanninkielisiä. Osa materiaaleista on myös mukana olleiden partnerimaiden kielillä.

Euro Crafts 21-projektin tiimi toivoo, että tämä työkalu tarjoaa sinulle konkreettisia avaimia kestävän kehityksen hallintaan!

<