UK
austria
germany
finland
hungary
slovakia
spain

Euro Crafts 21 - projekti

Projektin tavoite on yhdistäää kestävän kehityksen näkökulmia käsityöala koulutukseen, osaamisen kehittämiseen ja alan neuvontaja konsultaatiotoimintaan.

Projekti jatkaa aikaisemmin Saksan Rhine- Westphalian alueella toteutettua hanketta, jossa kehitettiin ja testattiin käsityöalan kestävän kehityksen koulutus- ja konsultaatiotuotteita. Euro Crafts 21-projektissa jatketaan tuotteiden kehittämistä huomioiden uusien kohdemaiden tarpeet.

Projekti on tarkoitettu alan yrittäjille, ohjaus- ja konsultaatiotehtävissä sekä opetustehtävissä toimiville. Projektissa lisätään tietämystä ja osaamista kestävään kehitykseen liittyvissä aihealueissa.

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

www.eurocrafts21.eu/project