UK
austria
germany
finland
hungary
slovakia
spain

S1: Mission ja vision määrittäminen (yhteenveto)

Joka vuosi tuhannet käsityö- ja pienyritykset hakeutuvat konkurssiin Euroopassa. Ero menestymisen ja onnistumisen välillä on usein pieni. Yritykset, jotka huomaavat tulevat muutokset ajoissa ja vastaavat muutoksiin nopeasti, tulevat menestymään markkinoilla tulevaisuudessa. Tämän moduulin tavoitteena on osoittaa, miten yksinkertaisella tavalla yrittäjät voivat ilmaista käsityksiään oman yrityksen, tuotteittensa ja palveluittensa kautta ja miten hyödyntää tätä ymmärrystä kestävään liiketoimintaan.

Moduuli sisältää kolme osaa:

Saatavilla seuraavilla kielillä:
→ Saksa

Materiaalit:

Osa A: Yrityksen visio
S1-A1: Kuvan maalaaminen visiosta
S1-A2: Yrityksen visio
S1-A3: Kestävän vision mind map
S1-A4: Katse tulevaisuuteen: kestävä yritys

Osa B: Vision kehittäminen
S1-B1: Vision luominen
S1-B2: Vision kehittämisen avainlauseet
S1-B3: Roolipelit vision kehittämismenetelmänä
S1-B4: Method 66 - vision tarkistuslista

Osa C: Liiketoimintastrategia
S1-C1: Liiketoimintastrategia
S1-C2: Liiketoimintastrategian vuoropuhelu
S1-C3: Tuotteen kohderyhmä -kartta/mind map
S1-C4: SWOT-analyysi