S10 Tuotteen elinkaari ja käytettävyys (yhteenveto)

"Tuotteen elinkaari ja käytettävyys" - moduulissa käsitellään tuotekehitysprosessin eri vaiheisiin soveltuvia suunnittelu- ja käytettävyysmenetelmiä. Osa A keskittyy elinkaariajatteluun, jossa selvitetään elinkaarisuunnittelun perusteet. Osa B keskittyy käytettävyyden testaamiseen suunnitteluun. Osassa C käsitellään muutamia erilaisia käytettävyystestausmenetelmiä.

S10: Tuotteen elinkaari ja käytettävyys

Materiaalit

Osa A: Elinkaariajattelu
S10-A1 Elinkaariajattelu (PPP)
S10-A2: B1-C4Tulevaisuuteen suuntautuva tuotteen elinkaari
A10-A3: Elinkaaren tarkistuslista

Osa B: Käytettävyys
S10-B1: Käytettävyys (PPP)
S10-B2: Orientointi käytettävyyteen
S10-B3: Kaavio käytettävyysmenetelmien valinnasta
S10-B4: Käytettävyystestauksen suunnittelu

Osa C: Menetelmiä käytettävyyden testaamiseen
S10-C1: Esimerkkitaulukko havainnointimenetelmän käyttämiseen
S10-C2: Context mapping