UK
austria
germany
finland
hungary
slovakia
spain

S11: Projektihallinta (yhteenveto)

Organisaatiot käyttävät yhä enemmän projektinhallintaa, koska sen avulla pystytään suunnittelemaan ja järjestämään resursseja määritellyn tuloksen saavuttamiseksi tietyn ajanjakson aikana. Projektinhallinnan menetelmät auttavat yrityksiä hallitsemaan ja tukemaan kestävää liiketoimintaa. Tämän moduulin tarkoituksena on saada käsitys projektinhallinnasta ja antaa katsaus menetelmistä, jotka tukevat parhaiten tavanomaisten projektin onnistumista.

Tämä moduuli sisältää kolme osaa:

Saatavilla seuraavilla kielillä:
→ Englanti
→ Unkari

Materiaalit:

Osa A: Projektin konsepti
S11-A1: Power Point -esitys: Projektin elinkaaren hallinnan perusteet
S11-A2: Erot projektin ja päivittäisten tehtävien välillä
S11-A3: Projektin positiiviset ja negatiiviset vaikutukset

Osa B: Projektin suunnittelu
S11-B1: Power Point – esitys: Projektin suunnittelu
S11-B2: Ongelmien puu – tavoitteiden puu
S11-B3: Projektin sidosryhmien analysointi
S11-B4: Viitekehysmatriisin rakentaminen 1
S11-B5: Viitekehysmatriisin rakentaminen 2

Osa C: Projektin toteuttaminen
S11-C1: Power Point -esitys: Projektin toteuttaminen
S11-C2: Hyvän projektipäällikön ominaisuudet
S11-C3: Vastuumatriisin täyttäminen