UK
austria
germany
finland
hungary
slovakia
spain

S13: Tilannejohtaminen (yhteenveto)

Moduuli käsittelee tilannejohtamista neljän erilaisen johtamistyylin ja johtoryhmän tai esimiesten neljän eri kokemustason näkökulmasta. Esillä ovat eri tyylien asianmukaisen soveltamisen edut. Moduulissa käsitellään tiivisti myös väärän lähestysmistavan valinnan tuottamat mahdolliset uhkat ja riskit. Toinen osa luvussa liittyy yksilöjohtamisen prosessiin, joka perustuu henkilökohtaisille tavoitteille osana työntekijän jatkuvaa henkilökohtaista kehittymistä.

Tämä moduuli sisältää kolme osaa:

Saatavilla seuraavilla kielillä:
→ Englanti
→ Slovakia

Materiaalit:

Osa A: Johtamistyyli
S13-A1: Power Point -esitys "Johtamistyyli"

Osa B: Kypsyysasteet
S13-B1: Power Point -esitys "Kypsyysvaiheet"

Osa C: Pysyvä henkilökohtainen kehittyminen
S13-C1: Power Point -esitys "CIP in HRD"
S13-C2: Roolipeli tilannejohtamisesta