UK
austria
germany
finland
hungary
slovakia
spain

S3: Innovatiiviset ja kestävät liiketoiminta-alueet (yhteenveto)

Tämän moduulin yhtenä tavoitteena on nostaa esille tulevaisuussuuntautunut liiketoiminta kestävän kehityksen näkökulmasta. Moduulissa pyritään myös parantamaan osallistujien taitoja kehittää tulevaisuuden liiketoimintaa, joka on mukautettu käsityö- ja pienyritysalan kokemuksiin ja erityispiirteisiin. Se, millä aloilla uusia kestäviä liiketoimintamalleja ilmaantuu, on yrityksistä itsestään kiinni. Viimeisenä tavoitteena on tutustuttaa osallistujat menetelmiin, joilla he voivat arvioida tuotteittensa ja palveluittensa kaupallisuutta.

Moduuli sisältää kolme osaa:

Saatavilla seuraavilla kielillä:
→ Saksa
→ Espanja

Materiaalit:

Osa A: Liiketoimintasegmenttien kestävyys
S3-A1: Yhteiskunnallisten suuntausten mind map
S3-A2: Trendien vaikutus mind map
S3-A3: Ikääntyneet markkinoinnin kohteena
S3-A4: Terveys ja hyvinvointi
S3-A5: Luonnonvarojen niukkuus

Osa B: Luovat menetelmät
S3-B1: Luovat menetelmät
S3-B2: Aivoriihi
S3-B3: Brain writing
S3-B4: K – N – P – matriisin tekeminen

Osa C: Markkinakelpoisuuden arviointi
S3-C1: Kyky arvioida markkinakelpoisuus
S3-C2: Portfolio – menetelmä
S3-C3: Portfolio – menetelmän sovellutuksia