S4 Markkinointi konsepti

Markkinointikonsepti – moduulissa käsitellään ensisijaisesti markkinointitavoitteiden toteutumista. Yrityksen on analysoitava nykytilanne ja asetettava lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet. Moduulissa käsitellään erilaisia markkinoinnin työvälineitä, joiden tarkoitus on auttaa yritystä pääsemään nykyisestä tilasta tavoiteltuun tilaan. Markkinoinnin työvälineissä painotutaan markkinointiviestintään, sen suunnitteluun ja toteutusvaihtoehtoihin. Moduulissa annetaan työkaluja myös markkinoinnin tehokkuuden seuraamiseen.

Moduuli koostuu neljästä osasta:

Saatavana seuraavilla kielillä:
→ Englanti
→ Saksa
→ Slovakia
→ Unkari
→ Espanja

Materiaalit:

Osa S4-A: Nykytilasta ja tavoitetilaan - markkinoinnin tavoitteiden määrittäminen
S4-A1: Markkinoinnin tavoitteet (PPP)
S4-A2: Markkinoinnin tavoitteet, orientointi

S4 Osa B: Markkinoinnin työkalut
S4-B1: Markkinoinnin työkalut (PPP)
S4-B2: Mainonnan suunnittelu
S4-B3: Imagokampanjan suunnittelu

Osa S4-C: Markkinoinnin tehokkuuden seuraaminen
S4-C1: Markkinoinnin tehokkuus (PPP)
S4-C2 A: Markkinoinnin tehokkuuden tarkistaminen
S4-C2 B: Markkinoinnin tehokkuuden tarkistaminen, taulukko

Osa D: Markkinointi ja kestävä kehitys
S4-D1: Ei kestävän markkinoinnin ongelmia
S4-D2: Kestävän markkinoinnin toimenpiteet – kestävän kehityksen kolmio
S4-D3: 4x3 P's: Kestävän markkinoinnin tarkistuslista
S4-D4: Yrityksen kestävän kehityksen 6-tason markkinointi
  S4-D5 A: Vihreä markkinointi
  S4-D5 B: Tehtävä