UK
austria
germany
finland
hungary
slovakia
spain

S5: Prosessin hallinta (yhteenveto)

Moduuli käsittelee organisatoristen prosessien optimointia yrityksissä. Tehottomasti optimoidut prosessit aiheuttavat kulujen nousua ja vahingoittavat samalla kilpailukykyä. Liiketoiminnallisten prosessien hallinta auttaa tunnistamaan ja määrittelemään tällaisia kustannustekijöitä. Se auttaa myös toteuttamaan sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät aiheuta lisäkustannuksia.

Moduuli sisältää kolme osaa:

Saatavilla seuraavilla kielillä:
→ Saksa

Materiaalit:

Osa A: Johdanto prosessin hallintaan
S5-A1: Johdanto prosessin hallintaan
S5-A2: Prosessin hallinta; kulut vs. hyödyt
S5-A3: Prosessit omassa yrityksessä
S5-A4: Prosessiorientoitunut organisaatiorakenne

Osa B: Prosessin suunnittelu ja mallinnus
S5-B1: Prosessin profiili
S5-B2: Ydin-, johtamis- ja tukiprosessit
S5-B3: Prosessikartan luominen

Osa C: Prosessin arviointi ja optimointi
S5-C1: Prosessin tavoitteet
S5-C2: Prosessin arviointi
S5-C3: Prosessin kypsyyden arviointi
S5-C4: Prosessin optimointi