UK
austria
germany
finland
hungary
slovakia
spain

S6: Sisäinen viestintä (yhteenveto)

Perusasioiden kautta yritykset oppivat miten määritellään kohderyhmä yksinkertaisin menetelmin, mitkä tiedotusvälineet ja – työkalut ovat käytettävissä, miten tiedon tarvetta ja rakennetta voidaan selvittää. Lopuksi moduuli esittelee mahdollisia lähestymistapoja viestintäsuunnitelman ja – konseptin kehittämiseen.

Moduuli sisältää viisi osaa:

Moduuli S6 on saatavilla seuraavilla kielillä:
→ Saksa

Materiaalit:

Osa A: Yritysviestinnän perusteet
S6-A1: Sisäinen viestintä
S6-A2: Keskustelu: viestinnän määritelmät
S6-A3: Välineet yrityksen sisäiseen viestintään
S6-A4: Hattu – harjoitus aiheesta kommunikointi
S6-A5: Roolipeli aiheesta kommunikointi

Osa B: Viestinnän kohderyhmät
S6-B1: Sidosryhmä analyysi
S6-B2: Yritysviestinnän yleisöt
S6-B3: Kohderyhmien luokittelu niiden tärkeyden mukaan

Osa C: Sisäisen viestinnän välineet ja media
S6-C1: Viestintätavat (media)
S6-C2: Keskustelu: median tarkistuslista
S6-C3: Viestintätapoihin ja -tapahtumaan liittyvät valinnat

Osa D: Informaation tarpeet ja rakenteet
S6-D1: Sisäiset organisaatiorakenteet
S6-D2: Sisäisen informaation vaatimukset
S6 D3: Palapeli yrityksen viestintään
S6-D4: Mitattavat saavutukset viestinnän avulla - harjoitus omassa yrityksessä

Osa E: Sisäisen viestinnän konsepti
S6-E1: Toimintasuunnitelma
S6-E2: Viestintäsuunnitelma
S6-E3: Kirje itselle
S6-E4: Sisäisen viestinnän valmennus