UK
austria
germany
finland
hungary
slovakia
spain

S8: Jatkuvan kehittämisen prosessi (yhteenveto)

Jatkuvan kehittämisen prosessi ja sen pysyvä käyttöönotto ei ole helppoa varsinkaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. "Jatkuvan kehittämisen prosessi " – moduuli auttaa hyödyntämään prosessia yritystoiminnassa. Moduulissa käsitellään jatkuvan kehittämisen prosessin periaatteita yksityiskohtaisesti, esitetään johdantomalli sekä avataan tarkemmin perusmenetelmien sisältöä.

Moduuli sisältää kolme osaa:

Saatavilla seuraavilla kielillä:
→ Saksa
→ Slovakia

Materiaalit:

Osa A: Jatkuvan kehittämisen prosessin perusteet (CIP)
S8-A1: Jatkuvan kehittämisen prosessi
S8-A2: Kestävyyden itsearviointi ja CIP
S8-A3: Oman yrityksen periaatteet; ryhmäkeskustelu
S8-A4: Mitä en voi nähdä tietokoneella…

Osa B: Johdanto jatkuvan kehittämisen prosessin malliin
S8-B1: Johdanto
S8-B2: Mitä on otettava huomioon otettaessa käyttöön jatkuvan kehittämisen prosessi?
S8-B3: Suunnittele yrityksen sisäinen kick off – tapahtuma!

Osa C: Jatkuvan kehittämisen prosessin menetelmät ja niiden sovellukset
S8-C1: Yleiskatsaus jatkuvan kehittämisen prosessin menetelmistä
S8-C2: Turhien kulujen etsiminen
S8-C3: Tavoitteiden asettaminen prosessin tarkasteluun
S8-C4: Jatkuvan kehittämisen prosessi – visualisointi