UK
austria
germany
finland
hungary
slovakia
spain

S9: Kestävä viestintä ja raportointi (yhteenveto)

Moduulissa käsitellään kestävästä kehityksestä viestintää ja raportointia. Moduulissa perehdytään siihen, mitä kestävä viestintä ja raportointi todella tarkoittavat. Tämän jälkeen siirrytään kuvaamaan kestävän viestinnän ja raportoinnin prosessia sekä niiden vaikutuksia. Moduuli johdattaa yritykset mieltämään viestinnän järjestelmällisenä kehittämiskohteena, sekä parantamaan kestävän viestinnän edellytyksiä ja mahdollisuuksia ja investoimaan jatkuvaan oppimiseen, joka tarkoittaa viestinnän välittömien ja välillisten vaikutusten tiedostamista.

Moduuli sisältää kolme osaa:

Saatavilla seuraavilla kielillä:
→ Englanti
→ Saksa

Materiaalit:

Osa B: Kestävän kehityksen viestiminen
S9-B1: Sidosryhmien tunnistaminen ja analysointi
S9-B2: Avainsidosryhmien analysointi ja profilointi
S9-B3: Viestintäsuunnitelman laatiminen

Osa C: Käsityö- ja pienyritysalojen kestävä raportointi
S9-C1: Raportoinnin perusajatus
S9-C2: Raportoimisen pääviestien tunnistaminen
S9-C3: Katsaus kestävään kehitykseen yritysnäkökulmasta