UK
austria
germany
finland
hungary
slovakia
spain

Kouluttajalle

Tässä osassa esitellään Train the Trainer (TtT) eli kouluttajien koulutus – konseptia. Kouluttajat ja konsultit voivat myös omaksua ja käyttää suoraan Euro Crafts 21 – koulutus- ja konsultaatiokokonaisuuden toteutusmallia käsityö- ja pienyrityksissä.

Train the Trainer – konseptin päätarkoitus on opettaa sekä kestävän kehityksen sisältöjä että menetelmiä työpajoissa. Konseptia on projektin aikana menestyksellisesti testannut jo 70 kouluttajaa, opettajaa ja konsulttia viidessä eri Euroopan maassa.

Train to Trainer -työpajoihin osallistujat (kouluttajat, konsultit, opettajat, yritykset) pätevöityvät käyttämään Euro Crafts 21 – koulutus- ja konsultaatiokokonaisuuden (→ Johdanto) kestävän kehityksen hallinnan sisältöjä ja menetelmiä. Jatkossa he pystyvät käyttämään näitä sisältöjä ja menetelmiä käsityö- ja muiden pienyritysten kouluttamiseen.

Yksityiskohtainen kuvaus Train- the Trainer – konseptista ja Euro Crafts 21 – projektin toteutuksesta on ladattavissa:

→ Train-the-Trainer (TtT) Workshop Concept (English)
Lisätietoja: → Ota yhteyttä