UK
austria
germany
finland
hungary
slovakia
spain

Az Euro Crafts 21 projekt

A projekt arra fókuszál, hogy az európai kézműipari szektorban a fenntarthatósági menedzsment szempontjai integrálódjanak a képzési és tanácsadói tevékenységbe.

Ennek elérését egy korábban kidolgozott kísérleti projekttermék innováció transzfere szolgálja. Az a projekt a németországi Észak-Rajna-Weszt-fáliában működő kézműipari szektor vállalkozásai számára kifejlesztett és kipróbált egy átfogó képzési és tanácsadási koncepciót a fenntarthatósági menedzsment területén.

Erre építve a projekt fő célkitűzése az, hogy a szektor lehetséges célcsoportjainak figyelmét minél szélesebb körben hívja fel az értékfenntartó gazdálkodás fontosságára és fejlessze az ehhez szükséges kompetenciákat.

A projekt célcsoportjainak köre magába foglalja a szakképzésben dolgozó oktatókat és tanárokat, a kézműipari szektor gazdálkodó szervezeteit illetve vezetőit, és azokat a tanácsadó és kamarai szervezeteket, amelyek az eredmények multiplikátorai lehetnek.

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

www.eurocrafts21.eu/project