B1: Udržateľný rozvoj (zhrnutie)

Tento modul zahŕňa" Udržateľný rozvoj" a zaoberá sa otázkami ktoré kladie problematika udržateľného rozvoja pre posun dopredu v popise udržateľnosti a výpočte možností ekonomiky. Záverečné komponenty pojednávajú o interných a externých procesoch vzťahujúcich sa k aktivitám, ktoré by mali firmy v budúcnosti vykonávať.

Modul pozostáva z piatich častí:

→ B1: Udržateľný rozvoj

Materiály:

Komponent A: Čo je udržateľný rozvoj?
B1-A1: Trvalo udržateľný rozvoj
B1-A2: Ekologická stopa
B1-A3: Čo je udržateľnosť? Názory verejnosti
B1-A4: Čo dáme budúcim generáciám?
B1-A5: Vzájomné prepojenie procesov – magický triangel

Komponent B: Procesy udržateľnosti
B1-B1: Bumerang – pre udržateľnú spravodlivosť
B1-B2: Dlhodobo udržateľná výroba a spotreba
B1-B3: Míľniky agendy 21
B1-B4: Perspektívy pre Európu

Komponent C: Udržateľný rozvoj – výzva pre podniky
B1-C1: Sociálna zodpovednosť podniku (CSR)
B1-C2: Efektívnosť zdrojov
B1-C3: Inštitúcie pre riadenie trvalej udržateľnosti v Európe
B1-C4: Dohodová udržateľnosť živností a MSP – udžateľný produktový cyklus

Komponent D: Pre budúcnosť orientované aktivity – interné procesy
B1-D1: Požadavky na remeselníka zajtrajška
B1-D2: Kritériá pre udržateľnosť v oblasti remesiel
B1-D3: Výzvy pre opatrenia udržateľnosti v oblasti remesiel
B1-D4: Profesia s budúcnosťou – solárny technik
B1-D5: Učiace sa partnerstvo – regionálne zodpovedné konanie

Komponent E: Pre budúcnosť orientované aktivity – externé procesy
B1-E1: Regionálny hospodársky cyklus – udržateľnosť v regióne
B1-E2: Benefitovanie z klastrov
B1-E3: Eko-značky