UK
austria
germany
finland
hungary
slovakia
spain

Základné moduly

Základné moduly ukazujú všeobecné aspekty a možnosti riadenia trvalej udržateľnosti. Sú ústredným bodom kvalifikácie a poradenstva riadenia trvalej udržateľnosti v živnostenskom podnikaní výrobe.

Moduly B1 a B2 môžu byť použité nezávisle od seba, modul B1 však vysvetľuje nevyhnutné základy pre využitie nástroja "Interného hodnotenia" obsiahnutého v module B2.

Ďalej modul B1 podáva prehľad o rôznych témach a aspektoch trvalo udržateľného rozvoja predtým ako sa nimi budú podrobnejšie zaoberať špeciálne moduly.