UK
austria
germany
finland
hungary
slovakia
spain

Úvod

Vitajte v európskom projekte "Euro Crafts 21 – rozvoj kompetencií pre manažment trvalého rozvoja remesiel a podnikania v európskom priestore!" Nasledujúci nástroj je postavený na hlavnom výsledku projektu "Kvalifikačná a konzultačná koncepcia Euro Crafts 21" pričom Vám ponúka informácie a konkrétne pracovné materiály pre manažment trvalej udržateľnosti európskych živností a podnikov.

"Kvalifikačná a konzultačná koncepcia" má modulárnu štruktúru a pozostáva z dvoch oblastí:

Všetky moduly majú zhodnú štruktúru. Po úvodnom popise modulu (zhrnutí) je uvedený vzdelávací obsah vo forme niekoľkých komponentov. Každý komponent obsahuje rad (stiahnuteľných) pracovných materiálov, ktoré sa dajú poskladať podľa individuálnej potreby.

→ Informácie pre trénerov predstavujú koncepciu tréningu trénerov ako hlavného vodítka pre trénerov a konzultantov pri použití materiálov Euro Crafts 21 v praxi. Ďalej tu nájdete všeobecné informácie o → projekte Euro Crafts 21 → kontaktoch na rôznych projektových partnerov. Hlavný jazyk nástroja Euro Crafts 21 je angličtina; niektoré materiály sú tiež k dispozícii v národných jazykoch.

Tím projektu Euro Craft 21 dúfa, že tu nájdete užitočné materiály pre Vašu prácu pri tvorbe trvalej udržateľnosti.