UK
austria
germany
finland
hungary
slovakia
spain

Projekt Euro Crafts 21

Hlavnou témou tohto projektu je integrácia aspektov riadenia trvalého rozvoja podnikov do kvalifikačných a poradenských konceptov v európskom podnikateľskom sektore.

To sa dosiahne prostredníctvom transferu inovácií pilotného projektu zameraného na rozvoj a testovanie celkového kvalifikačného a poradenského konceptu pre riadenie trvalého rozvoja podnikania v živnostenskom sektore v North Rhine-Westphalia (Nemecko).

Preto je jedným z hlavných cieľov senzibilizácia a rozvoj kompetencií cieľových skupín z hľadiska riadenia trvalo udržateľného rozvoja.

Cieľová skupina pozostáva z inštruktorov a učiteľov odborného výcviku, podnikateľov a výkonných orgánov sektora remesiel, ako aj multiplikátorov, ako sú poradcovia a komory.

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia odráža pohľady autorov a Komisia nenesie zodpovednosť za použité informácie, ktoré sú v nej obsiahnuté.

www.eurocrafts21.eu/project