UK
austria
germany
finland
hungary
slovakia
spain

Špeciálne moduly

Okrem základných modulov, ktoré sa zameriavajú na prehľad trvalo udržateľného riadenia a udržateľnosť seba-hodnotenia, špeciálne moduly sa zameriavajú na aspekt trvalo udržateľného riadenia firmy a udržateľné podnikanie v detaile. Zohĺadnenie všetkých aspektov vedie k úspešnému podnikanie berúc na zreteľ oblasť životné ho prostredia, zdravia a sociálnych vzťahov.