Modul S1: Misia / Stratégia
Od vízie trvalej udržatelnosti k podnikovej stratégii pre budúcnosť

Každoročne tisíce remeselných podnikov ohlasujú úpadok (Porovnaj napr. »Die Pleitewelle rollt weiter«. »Vlna úpadku sa valí ďalej«, na stránke: www.handwerk.de, 2002). Pritom rozdiel medzi úspechom na trhu a úpadkom je často iba v jednej myšlienke. Kto si včas všimne zmeny na trhu a reaguje na ne, zabezpečí si do budúcna úspech na trhu.

Modul pozostáva zo troch častí:

K dispozícii v nasledujúcich jazykoch:
→ Nemčina

Materiály:

Komponent A: Podnikateľská vízia – pochopenie podnikania
S1-A1: Kreslenie obrázku k téme "vízia"
S1-A2: Podnikateľský model
S1-A3: Mindmap modelu udržateľnosti
S1-A4: Pohľad dozadu z budúcnosti: udržateľné podnikanie

Komponent B: Rozpracovanie podnikateľského modelu
S1-B1: Zostavenie misie
S1-B2: Nástroje pre formulovanie modelu
S1-B3: Hra k vytváraniu modelu
S1-B4: Metóda 66– kontrolný zoznam vízie

Komponent C: Podnikateľská stratégia
S1-C1: Podnikateľská stratégia
S1-C2: Podnikateľská stratéga v dialógu: rozhovor pre a proti
S1-C3: Produkt- cieľová skupina- mapa
S1-C4: SWOT- analýza