S11 Projektový manažment (zhrnutie)

Organizácie čoraz viac využívajú projektové riadenie, pretože umožňuje plánovať a organizovať zdroje na dosiahnutie určitého výsledku v stanovenom termíne. Technikami riadenia projektov pomáhajú spoločnostiam spravovať viac udržateľné podnikanie. Cieľom tohto modulu je získať vedomosti o riadení projektov a poskytnúť stručný prehľad metodiky, ktorá je základom väčšiny formálne riadených projektov.

Modul pozostáva z troch častí:

S11: Projektový Manažment

K dispozícii v nasledujúcich jazykoch:
→ Angličtina
→ Maďarčina

Materiály:

Komponent A: Koncepcia projektu, základy riadenia projektového cyklu
S11-A1: Základy riadenia projektového cyklu
S11-A2: Rozdiely medzi projektom a každodennými úlohami
S11-A3: Pozitívne a negatívne vplyvy projektov

Komponent B: Plánovanie projektov, prístup logického rámca
S11-B1: Plánovanie projektov, logického rámca
S11-B2: Trom problémov – strom cieľov
S11-B3: Analýza kľúčových účastníkov projektu
S11-B4: Tvorba logickej plánovacej matice I
S11-B5: Tvorba logickej plánovacej matice II

Komponent C: Implementácia projektov
S11-C1: Implementácia projektov
S11-C2: Charakteristika dobrého projektového manažéra
S11-C3: Obsadenie matice zodpovednosť