S12: Inovácie (zhrnutie)

SME na Slovensku, v porovnaní s priemerom EÚ a v porovnaní s veľkými podnikmi zaostávajú v inovačnej výkonnosti a tým aj v konkurencieschopnosti. Pre zaistenie udržateľnosti rozvoja SMEs je dôležité zvýšiť ich inovačnú výkonnosť. Preto je potrebné hľadať nové, progresívne formy inovačného manažmentu. Modul S12 – Inovácie sústredí svoju pozornosť na nabádanie SMEs používať nové, otvorené formy inovačného manažmentu, zapájania sa do klastrov a klastrových iniciatív, získať základné vedomosti o ochrane priemyselného vlastníctva a využívania progresívnych metód flexibilnej práce- so zameraním na telework.

Modul pozostáva zo štyroch častí:

→ S12: Inovácie

Materiály:

Komponent A: Klastre
S12-A1: Klastre
S12-A2: Hra č.1
S12-A3: Zoznam www liniek klastrov na Slovensku

Komponent B: Otvorená inovácia
S12-B1: Otvorená inovácia
S12-B2: Hra č.2
S12-B3: Video-Networked students
S12-B4: Zoznam dôležitých www liniek

Komponent C: Priemyselné vlastníctvo
S12-C1: Formulár služby "Pre-diagnostika priemyselných práv"
S12-C2: Priemyselné vlastníctvo – patenty
S12-C3: Postup od prihlásenia po udelenie patentu
S12-C4: Zoznam dôležitých www liniek a zoznam právnych predpisov

Komponent D: Teleworking
S12-D1: Flexibilné formy práce
S12-D2: Metodika zavádzania teleworku
S12-D3: Zoznam dôležitých www liniek