S13: Situačné vodcovstvo (zhrnutie)

Modul sa venuje fenoménu situačného vedenia (angl. Situation leadership) z pohľadu štyroch rôznych štýlov vedenia a z pohľadu štyroch rôznych úrovní zrelosti vedeného pracovníka či tímu. Stručne sa bude venovať možným rizikám hroziacim pri voľbe nesprávneho prístupu ako i prínosom pri jeho správnom uplatnení. V ďalšej časti naviaže na proces osobného vedenia postaveného na cieľoch ako prvku neustáleho osobnostného zlepšovania.

Modul pozostáva zo troch častí:

→ S13: Situačné vodcovstvo

Materials:

Komponent A: štýly vedenia
S13-A1: Powerpointová prezentácia "Štýl vedenia"

Komponent B: úrovne zrelosti
S13-B1: Powerpointová prezentácia "Úrovne vyspelosti"

Komponent C: proces neustáleho rozvoja ľudí
S13-C1: Powerpointová prezentácia "CIP v RLZ"
S13-C2: Hra "Situačné vodcovstvo"