S14 Environmentálne technológie (zhrnutie)

Tento modul predstaví rôzne stratégie riadenia environmentálnych technológií, vysvetlí koncepciu eko-inovácii a eko-efektívnosti, rovnako ako popíše typológie environmentálnych technológií a rôznych spôsobov hodnotenia.

Modul pozostáva zo štyroch častí:

S14: Environmental Technologies

K dispozícii v nasledujúcich jazykoch:
→ Angličtina
→ Španielčina

Materiály:

Komponent A: Environmentálny manažment v podnikoch
S14-A1 Environmentálny manažment v podnikoch (ppt)
S14-A2 Nápravné a preventívne opatrenia
S14-A3 Klady a zápory strategických opatrení ochrany životného prostredia

Komponent B: Eko-inovácie
S14-B1 Eko-inovácie (ppt)
S14-B2 Budúca vízia spoločnosti
S14-B3 Mapovanie inovačných trendov

Komponent C: Typy environmentálnych technológií
S14-C1 Typy ET (ppt)
S14-C2 Vývojový diagram
S14-C3 Diagram Sankey

Komponent D: Manažment ET
S14-D1 Manažment ET (ppt)
S14-D2 AHP
S14-D3 Excel hárok pre výpočet priority s AHP