Modul S2: Potreby zákazníka

Znalosť svojich zákazníkov (nielen stálych zákazníkov, ale aj potenciálnych nových zákazníkov) a ich potrieb a želaní je základom pre trvalú prosperitu podniku.

Modul pozostáva zo štyroch častí:

K dispozícii v nasledujúcich jazykoch:
→ Nemčina

Materiály:

Komponent A: analýza zákazníkov
S2-A1: Analýza zákazníkov
S2-A2: Dotazník pre analýzu zákazníkov
S2-A3: Zákaznícka mapa

Komponent B: spokojnosť zákazníkov
S2-B1: Spokojnosť zákazníkov
S2-B2: Nákupný proces
S2-B3: Ako možno inšpirovať zákazníkov(-čky) (diskusia)

Komponent C: meranie spokojnosti zákazníkov
S2-C1: Meranie spokojnosti zákazníkov
S2-C2: Rozvoj momentálnej príležitosti
S2-C3: Príprava písomného prieskumu
S2-C4: Plánovanie rozhovorov so zákazníkmi

Komponent D: riešenie reklamácií
S2-D1: Vybavovanie reklamácií a sťažností
S2-D2: Hra »vybavovanie reklamácií«
S2-D3: Kniha reklamácií