Modul S3: Trvalo udržateľné segmenty podnikania

Predložený kvalifikačný modul má jednak senzibilizovať, kedy sú segmenty podnikania trvalo udržateľné v zmysle trvale udržateľného hospodárenia. Jednak sa majú vyvinúť kompetencie, ktoré umožnia účastníkom seminára s touto témou vyvinúť a prispôsobiť trvale udržateľné segmenty podnikania ich skúsenostiam ako aj osobitostiam ich príslušného podnikania. V ktorej z hore uvedených oblastí nakoniec dôjde k rozvoju nových trvale udržateľných segmentov podnikania, ostáva na samotných príslušných podnikoch. Na záver majú účastníci predstaviť svoje formulácie, aby mohla byť posúdená konkurencieschopnosť nimi vyvinutých výrobkov a/alebo služieb.

Modul pozostáva zo troch častí:

Komponent A: Trvalá udržateľnosť segmentov podnikania
Komponent B: Tvorivé techniky pre vývoj segmentov podnikania
Komponent C: Konkurencieschopnosť výrobkov a služieb

K dispozícii v nasledujúcich jazykoch:
→ Nemčina
→ Španielčina

Materiály:

Komponent A: Trvalá udržateľnosť segmentov podnikania
S3-A1: Mindmapa hospodárskych trendov
S3-A2: Mindmap očakávaní od trendov
S3-A3: Trh seniorov
S3-A4: Zdravie a welness
S3-A5: Vyčerpanie zdrojov

Komponent B: Tvorivé techniky pre vývoj segmentov podnikania
S3-B1: Kreatívne techniky
S3-B2: Brainstorming
S3-B3: Brainwriting
S3-B4: K – N – P – zostavenie matice.

Komponent C: Konkurencieschopnosť výrobkov a služieb
S3-C1: Hodnotenie trhu
S3-C2: Portfóliová technika
S3-C3: Iné možnosti použitia portfóliovej techniky