Modul S4: Marketingová koncepcia

Tento modul »Marketingová koncepcia« sa zaoberá najmä otázkou ako sa dostať zo súčasnej pozície k stanoveným cieľom, inými slovami k určeniu marketingových cieľov. Ďalej sa zaoberá dostupnými nástrojmi v rámci marketingového mixu a obzvlášť, nástrojmi pre komunikačnú politiku, ako i za akých podmienok majú byť použité. Nakoniec, je odpovedané na otázku ako monitorovať efektívnosť a ako postupovať.

Modul pozostáva z troch častí:

→ S4: Marketingová koncepcia

Materiály:

Komponent A: Od súčasnej pozície k cieľovému stavu – stanovenie
S4-A1: Marketingové ciele
S4-A2: Marketingové ciele -akumulátor
S4-A3: Marketingové ciele –stanovenie
S4-A4 Marketing a informácie o trhu patentov

Komponent B: Nástroje marketingového mixu
S4-B1: Nástroje marketingového mixu
S4-B2: Plánovanie reklamných opatrení
S4-B3: Plánovanie kampane na zvýšenie imidžu
S4-B4: Hra Obchodný rozhovor

Komponent C: Možnosti monitoringu marketingovej efektívnosti
S4-C1: Možnosti sledovania marketingovej výkonnosti
S4-C2: Hodnotenie marketingovej efektívnosti