Modul S5: Procesné riadenie

Stagnujúci domáci dopyt a rastúci konkurenčný tlak stavia aj remeslo pred závažné výzvy. Pre zachovanie konkurencieschopnosti aj pre budúcnosť musí byť personálne a operačné plánovanie (napr. vybavovanie zákaziek, získavanie zákazníkov) podľa možnosti optimalizované.

Modul pozostáva zo troch častí:

K dispozícii v nasledujúcich jazykoch:
→ Nemčina

Materiály

Komponent A »Zavedenie procesného riadenia«
S5-A1: Zavedenie procesného riadenia
S5-A2: Procesné riadenie: úsilie vs. výhody
S5-A3: Procesy vo vlastnej spoločnosti
S5-A4: Procesne orientovaná organizačná štruktúra

Komponent B »Plánovanie a modelovanie procesov«
S5-B1: Charakteristika procesu
S5-B2: Hlavné-, sprievodné- a podporné procesy
S5-B3: Vytvorenie mapy procesov

Komponent C »Sledovanie a optimalizovanie procesov«
S5-C1: Procesné ciele
S5-C2: Hodnotenie procesov
S5-C3: Hodnotenie plnenia procesov
S5-C4: Optimalizácia procesov