Modul S6: Interná komunikácia

V uvedenom module sa remeselníci, živnostníci a MSP dozvedia, ako môžu jednoduchými prostriedkami určiť svoje cieľové skupiny podnikovej komunikácie, aké prostriedky a nástroje sú k dispozícii a ako môžu vypracovať informačné potreby a štruktúry. Modul možno zhrnúť ako určitú formu možného postupu pri spracovaní plánu a koncepcie komunikácie.

Modul pozostáva zo piatich častí:

K dispozícii v nasledujúcich jazykoch:
→ Nemčina

Materiály

Komponent A: Podniková komunikácia
S6-A1: Interná komunikácia
S6-A2: Diskusia: definícia komunikácie
S6-A3: Položky k téme internej podnikovej komunikácii
S6-A4: Klobúky- cvičenie v komunikácii
S6-A5: Hra v komunikácii

Komponent B: Cieľové skupiny komunikácie
S6-B1: Analýza zainteresovaných strán
S6-B2: Cieľové skupiny podnikovej komunikácie
S6-B3: Klasifikácia dôležitosti cieľových skupín

Komponent C: Média / nástroje
S6-C1: Metódy komunikácia (médiá)
S6-C2: Diskusia -zoznam médií
S6-C3: Spôsoby komunikácie – výberom na základe možností

Komponent D: Informačné potreby a štruktúra
S6 D1: Vnútropodniková organizačná štruktúra
S6-D2: Vnútropodniková informačné potreby
S6 D3: Puzzle pre firemnú komunikáciu
S6 D4: Meranie úspechu skrze komunikáciu - "dobrá prax" vlastného podniku

Komponent E: Koncepcia vnútornej komunikácie
S6-E1: Akčné plánovanie
S6-E2: Komunikačný plán
S6-E3: List pre seba
S6-E4: Koučovanie pre internú komunikáciu