Modul S7: Kľúčové ukazovatele pre podnikové riadenie

Pre nájdenie významných strategických cieľov podniku je výhodné, myslieť na vhodné cieľové perspektívy podniku. Tu treba okrem perspektívnych financií zvažovať najmä zákaznícke perspektívy, procesy, ako aj potenciály.

Modul pozostáva zo troch častí:

K dispozícii v nasledujúcich jazykoch:
→ Nemčina

Materiály

Komponent A: ciele, cieľové perspektívy
S7-A1: Ciele, cieľové perspektívy a výber cieľov
S7-A2: Stanovenie strategických cieľov
S7-A3: Rozšírenie cieľové perspektívy

Komponent B: Voľba cieľov
S7-B1: Príčina -následok- identifikácia vzťahov
S7-B2: Príčina- následok- vzťahy a zamestnanci
S4-B3: Výber cieľa pomocou portfólií

Komponent C: Stanovenie, formulovanie a použitie ukazovateľov
S7-C1: Kľúčové ukazovatele pamäte
S7-C2: Aké sú kľúčové údaje
S7-C3: Vývoj ukazovateľov