Modul S8: Kontinuálny proces zlepšovania (CIP)

Zaviesť a udržať CIP vo firme, nie je ľahké. To platí najmä pokiaľ ide o zavedenie tejto metódy v malých a stredných podnikov kam patria aj živnostníci a remeselníci. Modul "kontinuálny proces zlepšovania (CIP)" chce poskytovať poradenstvo v tejto oblasti tým, že najprv osvetlí základy CIP, predstaví úvodný model a bližšie vysvetlí niektoré základné metódy CIP…

Modul pozostáva zo troch častí:

→ S8: Kontinuálny proces zlepšovania (CIP)

Materiály

Komponent A: Základy CIP
S8-A1: procesu neustáleho zlepšovania (CIP)
S8-A2: Seba hodnotenie udržateľnosti - CIP
S8-A3: Princípy CIP vo vlastnom podniku- skupinové diskusie.
S8-A4: Čo nemožno vidieť na počítači…

Komponent B: Model zavedenia CIP
S8-B1: Model zavádzania CIP
S8-B2: Čo by sa malo zvážiť v úvode CIP?
S8-B3: Plánovanie otváracieho podujatia!

Komponent C: Metódy CIP a ich aplikácie
S8-C1: Metódy CIP v skratke
S8-C2: Hľadanie plytvania na mieste
S8-C3: Zjednania o cieľoch s prehľadom procesov
S8-C4: Tabuľka CIP názorne usporiadanie