S9 Udržateľná komunikácia a hodnotenie (zhrnutie)

Tento modul zahŕňa aspekty komunikácie a podávania správ o trvalej udržateľnosti. Zaoberá sa otázkou, čo vlastne trvalá udržateľnosť komunikácie a hodnotenia predstavuje, predtým než sa bude zaoberať opisom efektov a procesov komunikácie a hodnotenia udržateľnosti. Tento modul pomáha podnikom v komunikácii ako systematickej podnikovej činnosti zameranej na zlepšenie podmienok a možností komunikácie problematiky dlhodobej udržateľnosti, investovania do komunikácie smerujúcej k vzájomne previazanému vzdelávaniu čo znamená uvedomenie si priamych a nepriamych dopadov na komunikačné aktivity.

Modul pozostáva z troch častí:

S9: Sustainability Communications and Reporting

K dispozícii v nasledujúcich jazykoch:
→ Angličtina
→ Nemčina

Materiály:

Komponent A: Komunikovanie udržateľnosti
S9-A1: Komunikácia a reportovanie dlhodobej udržateľnosti 

Komponent B: Komunikovanie udržateľnosti
S9-B1: Identifikácia a analýza stakeholderov
S9-B2: Profil kľúčových hráčov
S9-B3: Vývoj komunikačného plánu

Komponent C: Udržateľnosť v hodnotení
S9-C1: Hlavný zmysel hodnotení
S9-C2: Identifikácia tém pre hodnotenia
S9-C3: Podnikové hodnotenie vývoja dlhodobej udržateľnosti