UK
austria
germany
finland
hungary
slovakia
spain

Informácie pre trénerov

Tieto "Informácie pre trénerov" boli vyvinuté vo forme konceptu tréningu trénerov (TT). Informácie móžu byť prispósobené a priamo využité trénermi konzultantmi pre implementáciu kvalifikačnej a konzultačnej koncepcie Euro Crafts 21 u živnostníkov a podnikateľov.

Hlavný cieľ koncepcie tréningu trénerov Euro Crafts 21 je obsahová a metodologická výučba v rámci seminárov. Uvedený prístup bol úspešne odskúšaný počas projektu s viac ako 70 trénermi v piatich krajinách.

Účastníci týchto seminárov (tréneri, konzultanti, učitelia, ako aj podniky) by mali byť oprávnené na zavádzanie rózneho obsahu a metód riadenia trvalej udržateľnosti na základe kvalifikačnej a konzultačnej koncepcie Euro Crafts 21 (→ Úvod) v živnostenskej a podnikateľskej praxi.

Podrobný popis tejto koncepcie tréningu trénerov (TT) a dokumentácie o implementácii v rámci projektu Euro Crafts 21 sú podrobne popísané v nasledujúcich súboroch na stiahnutie.

→ Seminár koncepcie tréningov trénerov (TT) (anglicky)
Ďalšie informácie: → Kontakty